పంచాంగం...శనివారం, 30.05.15   శ్రీమన్మథనామ సంవత్సరం  ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు  జ్యేష్ఠ మాసం  తిథి శు.ద్వాదశి రా.7.20 వరకు  నక్షత్రం చిత్త ప.3.25 వరకు  తదుపరి స్వాతి  వర్జ్యం రా.9.27 నుంచి 11.11 వరకు  దుర్ముహూర్తం ఉ.5.28 నుంచి 7.14 వరకు  రాహుకాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు  యమగండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు  శుభసమయాలు...లేవు  శ్రీశంకర కైలాసగమనం
Categories
Horoscope2.php
No results found.