పంచాంగం..ఆదివారం, 02.08.15    శ్రీమన్మథనామ సంవత్సరం  ద క్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు  నిజ ఆషాఢ మాసం  తిథి బ.విదియ ప.1.03 వరకు  తదుపరి తదియ  నక్షత్రం ధనిష్ఠ ఉ.8.49 వరకు  తదుపరి శతభిషం  వర్జ్యం ప.3.32 నుంచి 5.01 వరకు  దుర్ముహూర్తం సా.4.50నుంచి 5.40 వరకు  రాహుకాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు  యమగండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు  శుభసమయాలు..ప.2.10 నుంచి 3.18 గంటల వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు.
Categories
Horoscope2.php
No results found.