పంచాంగం..గురువారం, 27.11.14    శ్రీజయనామ సంవత్సరం  దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు  మార్గశిర మాసం  తిథి శు.పంచమి ప.11.02 వరకు  తదుపరి షష్ఠి  నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ ఉ.10.22 వరకు  తదుపరి శ్రవణం  వర్జ్యం ప.2.03 నుంచి 3.34 వరకు  దుర్ముహూర్తం ఉ.10.01 నుంచి 10.51 వరకు  తదుపరి ప.2.24 నుంచి 3.14 వరకు  రాహుకాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు  యమగండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు  శుభసమయాలు... లేవు  సుబ్రహ్మణ్యషష్ఠి
Categories
Horoscope2.php
No results found.