పంచాంగం...గురువారం, 26.05.16 శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం  ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు  వైశాఖమాసం  తిథి బ.పంచమి తె.5.05 వరకు (తెల్లవారితే శుక్రవారం)  నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ రా.1.30 వరకు  వర్జ్యం ఉ.9.09 నుంచి 10.47 వరకు  దుర్ముహూర్తం ఉ.9.47 నుంచి 10.37 వరకు  తదుపరి ప.3.01 నుంచి 3.57 వరకు  రాహుకాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు  యమగండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు  శుభసమయాలు...ఉ.11.02 నుంచి11.56వరకు, తిరిగి సా.4.09 నుంచి 5.55 వరకు క్రయవిక్రయాలు,అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.
Categories
Horoscope2.php
No results found.