పంచాంగం...గురువారం, 23.02.17 శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు మాఘ మాసం తిథి బ.ద్వాదశి రా.8.14 వరకు నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ తె.5.51 వరకు(తెల్లవారితే శుక్రవారం) వర్జ్యం ప.12.43 నుంచి 2.26 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.10.10 నుంచి 11.00 వరకు తదుపరి ప.2.54 నుంచి 3.44 వరకు రాహు కాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు యమ గండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు శుభ సమయాలు...లేవు
Categories
Horoscope2.php
No results found.