పంచాంగం..మంగళవారం, 26.07.16 శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢ మాసం తిథి బ.సప్తమి రా.6.06 వరకు నక్షత్రం రేవతి ప.12.30 వరకు తదుపరి అశ్వని వర్జ్యం ..లేదు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.16 నుంచి 9.06 వరకు తదుపరి రా.11.01 నుంచి 12.00 వరకు రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు శుభసమయాలు..లేవు
Categories
Horoscope2.php
No results found.