పంచాంగం..శుక్రవారం, 27.02.15    శ్రీజయనామ సంవత్సరం  ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు  ఫాల్గుణ మాసం  తిథి శు.నవమి ప.3.20 వరకు  తదుపరి దశమి  నక్షత్రం మృగశిర  రా.11.12 వరకు  వర్జ్యం ఉ.4.32 నుంచి 6.10 వరకు  దుర్ముహూర్తం ఉ.8.34 నుంచి 9.24 వరకు  తదుపరి ప.12.31 నుంచి 1.20 వరకు  రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00వరకు  యమగండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వర కు  శుభసమయాలు...లేవు
Categories
Horoscope2.php
No results found.