పంచాంగం....ఆదివారం, 25.09.16 శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు భాద్రపద మాసం తిథి బ.దశమి తె.4.01 వరకు (తెల్లవారితే సోమవారం) నక్షత్రం పునర్వసు రా.6.48 వరకు వర్జ్యం ఉ.7.11 నుంచి 8.44 వరకు తదుపరి రా.2.28 నుంచి 4.14 వరకు దుర్ముహూర్తం సా.4.19 నుంచి 5.07 వరకు రాహు కాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు యమ గండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు శుభ సమయాలు..ప.2.11 నుంచి3.44 వరకు క్రయ విక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, ఆర్థిక లావాదేవీలు.
Categories
Horoscope2.php
No results found.