పంచాంగం...శనివారం, 13.02.16    శ్రీమన్మథనామ సంవత్సరం  ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు  మాఘ మాసం  తిథి శు.పంచమి ఉ.10.55 వరకు  తదుపరి షష్ఠి  నక్షత్రం రేవతి ప.11.30 వరకు  తదుపరి అశ్వని  వర్జ్యం ..లేదు  దుర్ముహూర్తం ఉ.6.32 నుంచి 8.02వరకు  రాహుకాలం ఉ.9.00నుంచి 10.30 వరకు  యమగండం ప.1.30నుంచి 3.00 వరకు  శుభసమయాలు..లేవు  శ్రీపంచమి,మదనపంచమి.
Categories
Horoscope2.php
No results found.