పంచాంగం...మంగళవారం, 01.09.15 శ్రీమన్మథనామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం తిథి బ.తదియ సా.5.46 వరకు తదుపరి చవితి నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర ప.12.04 వరకు తదుపరి రేవతి వర్జ్యం రా.11.14 నుంచి 12.44 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.18 నుంచి 9.08 వరకు తదుపరి రా.10.50 నుంచి 11.40 వరకు రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు శుభసమయాలు..లేవు సంకష్టహర చతుర్ధి
Categories
Horoscope2.php
No results found.