పంచాంగం... ఆదివారం, 22.04.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు వైశాఖ మాసం తిథి శు. సప్తమి సా.6.22 వరకు తదుపరి అష్టమి నక్షత్రం పునర్వసు రా.8.21 వరకు తదుపరి పుష్యమి వర్జ్యం ఉ.9.10 నుంచి 10.40 వరకు తిరిగి రా.3.47 నుంచి 5.18 వరకు దుర్ముహూర్తం సా.4.32 నుంచి 5.22 వరకు రాహుకాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు యమగండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు శుభసమయాలు...లేవు

Panchangam

22nd April, 2018

పంచాంగం... ఆదివారం, 22.04.18

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు

వైశాఖ మాసం

తిథి శు. సప్తమి సా.6.22 వరకు

తదుపరి అష్టమి

నక్షత్రం పునర్వసు రా.8.21 వరకు

తదుపరి పుష్యమి

వర్జ్యం ఉ.9.10 నుంచి 10.40 వరకు

తిరిగి రా.3.47 నుంచి 5.18 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా.4.32 నుంచి 5.22 వరకు

రాహుకాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు

యమగండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

శుభసమయాలు...లేవు