పంచాంగం...శుక్రవారం, 23.06.17 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు జ్యేష్ఠ మాసం తిథి బ.చతుర్దశి ప.11.24 వరకు తదుపరి అమావాస్య నక్షత్రం రోహిణి ఉ.7.40 వరకు తదుపరి మృగశిర వర్జ్యం ప.12.52 నుంచి 2.20 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.06 నుంచి 9.00 వరకు తదుపరి ప.12.27 నుంచి 1.19 వరకు రాహు కాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు యమ గండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు శుభ సమయాలు...లేవు

Panchangam

24th June, 2017

పంచాంగం...శనివారం, 24.06.17

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

జ్యేష్ఠ మాసం

తిథి అమావాస్య ఉ.8.52 వరకు

తదుపరి ఆషాఢ శు.పాడ్యమి

నక్షత్రం మృగశిర ఉ.5.59 వరకు

తదుపరి ఆరుద్ర తె.4.23 వరకు (తెల్లవారితే ఆదివారం)

వర్జ్యం ప.1.48నుంచి 3.19 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.5.30 నుంచి 7.24 వరకు

రాహు కాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

యమ గండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

శుభ సమయాలు...లేవు