పంచాంగం...గురువారం, 16.08.18 శ్రీవిళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం తిథి శు.పంచమి ఉ.6.23 వరకు తదుపరి షష్ఠి తె.5.37 వరకు (తెల్లవారితే శుక్రవారం) తదుపరి సప్తమి నక్షత్రం చిత్త రా.9.12 వరకు తదుపరి స్వాతి వర్జ్యం రా.2.48 నుంచి 4.24 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.9.57 నుంచి 10.48 వరకు తదుపరి ప.3.00 నుంచి 3.52 వరకు రాహుకాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు యమగండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు శుభసమయాలు...రా.8.26గంటలకు మీనలగ్నంలో వివాహ, గృహప్రవేశాలు. గరుడపంచమి

Panchangam

16th August, 2018

పంచాంగం...గురువారం, 16.08.18

శ్రీవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి శు.పంచమి ఉ.6.23 వరకు

తదుపరి షష్ఠి తె.5.37 వరకు (తెల్లవారితే శుక్రవారం)

తదుపరి సప్తమి

నక్షత్రం చిత్త రా.9.12 వరకు

తదుపరి స్వాతి

వర్జ్యం రా.2.48 నుంచి 4.24 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.9.57 నుంచి 10.48 వరకు

తదుపరి ప.3.00 నుంచి 3.52 వరకు

రాహుకాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

యమగండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు

శుభసమయాలు...రా.8.26గంటలకు మీనలగ్నంలో వివాహ, గృహప్రవేశాలు.

గరుడపంచమి