పంచాంగం..ఆదివారం, 23.07.17 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢ మాసం తిథి అమావాస్య సా.4.01 వరకు తదుపరి శ్రావణ శు.పాడ్యమి నక్షత్రం పునర్వసు ఉ.11.00 వరకు తదుపరి పుష్యమి వర్జ్యం సా.6.43 నుంచి 8.15 వరకు దుర్ముహూర్తం సా.4.50 నుంచి 5.40 వరకు రాహు కాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు యమ గండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు శుభ సమయాలు..లేవు

Panchangam

24th July, 2017

పంచాంగం..సోమవారం, 24.07.17

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్షఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి శు.పాడ్యమి ప.2.04 వరకు

తదుపరి విదియ

నక్షత్రం పుష్యమి ఉ.9.52 వరకు

తదుపరి ఆశ్లేష

వర్జ్యం రా.10.08 నుంచి 11.40 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.12.31 నుంచి 1.22 వరకు

తదుపరి ప.3.05 నుంచి 3.57 వరకు

రాహు కాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

యమ గండం ఉ.10.30 నుంచి 3.00 వరకు

శుభసమయాలు...లేవు