పంచాంగం..బుధవారం, 21.03.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు చైత్రమాసం తిథి శ.చవితి సా.3.47 వరకు తదుపరి పంచమి నక్షత్రం భరణి రా.7.25 వరకు తదుపరి కృత్తిక వర్జ్యం ..లేదు దుర్ముహూర్తం ప.11.43 నుంచి 12.30 వరకు రాహుకాలం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు యమగండం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు శుభసమయాలు...లేవు

Panchangam

22nd March, 2018

పంచాంగం...గురువారం, 22.03.18

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు

చైత్రమాసం

తిథి శు.పంచమి ప.2.08 వరకు

తదుపరి షష్ఠి

నక్షత్రం కృత్తిక సా.6.24 వరకు

తదుపరి రోహిణి

వర్జ్యం ఉ.6.55 నుంచి 8.24 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.10.06 నుంచి 10.55 వరకు

తదుపరి ప.2.54 నుంచి 3.44 వరకు

రాహుకాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

యమగండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు

శుభసమయాలు..ఉ.11.01 నుంచి 11.56 వరకు క్రయవిక్రయాలు,

అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.