పంచాంగం...శుక్రవారం, 15.12.17 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం తిథి బ.ద్వాదశి ఉ.6.04 వరకు తదుపరి త్రయోదశి నక్షత్రం విశాఖ రా.2.27 వరకు తదుపరి అనూరాధ వర్జ్యం ఉ.6.48 నుంచి 8.30 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.36 నుంచి 9.20 వరకు తదుపరి ప.12.17 నుంచి 1.01 వరకు రాహు కాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు యమ గండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు శుభ సమయాలు...లేవు

Panchangam

16th December, 2017

పంచాంగం..శనివారం, 16.12.17

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం

తిథి బ.త్రయోదశి ఉ.7.12 వరకు

తదుపరి చతుర్దశి

నక్షత్రం అనూరాధ తె.4.31 వరకు (తెల్లవారితే ఆదివారం)

వర్జ్యం ఉ.6.47 నుంచి 8.31 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.5.24 నుంచి 7.01 వరకు

రాహు కాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

యమ గండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

శుభ సమయాలు...లేవు

శని త్రయోదశి, మాస శివరాత్రి, ధనుస్సంక్రమణం ప్రారంభం.