పంచాంగం...గురువారం, 19.10.17 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, శరదృతువు ఆశ్వయుజ మాసం తిథి అమావాస్య రా.11.07 వరకు తదుపరి కార్తీక శు.పాడ్యమి నక్షత్రం హస్త ఉ.7.14 వరకు తదుపరి చిత్త వర్జ్యం ప.3.47 నుంచి 5.27 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.9.48 నుంచి 10.35 వరకు తదుపరి ప.2.27 నుంచి 3.14 వరకు రాహుకాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు యమ గండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు శుభ సమయాలు...లేవు దీపావళి అమావాస్య, ధనలక్ష్మీ పూజలు.

Panchangam

20th October, 2017

పంచాంగం...శుక్రవారం, 20.10.17

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, శరదృతువు

కార్తీక మాసం

తిథి శు.పాడ్యమి రా.12.10 వరకు

తదుపరి విదియ

నక్షత్రం చిత్త ఉ.8.24 వరకు

తదుపరి స్వాతి

వర్జ్యం ప.2.19 నుంచి 4.01 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.15 నుంచి 9.02 వరకు

తదుపరి ప.12.09 నుంచి 12.55 వరకు

రాహుకాలం ఉ.10.30నుంచి 12.00 వరకు

యమ గండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

శుభ సమయాలు...ప.1.34 నుంచి 2.44 వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.

కార్తీక దీపాలు ప్రారంభం.