పంచాంగం..బుధవారం, 21.03.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు చైత్రమాసం తిథి శ.చవితి సా.3.47 వరకు తదుపరి పంచమి నక్షత్రం భరణి రా.7.25 వరకు తదుపరి కృత్తిక వర్జ్యం ..లేదు దుర్ముహూర్తం ప.11.43 నుంచి 12.30 వరకు రాహుకాలం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు యమగండం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు శుభసమయాలు...లేవు

Panchangam

20th March, 2018

పంచాంగం...మంగళవారం, 20.03.18

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు

చైత్రమాసం

తిథి శు.తదియసా.5.02 వరకు

తదుపరి చవితి

నక్షత్రం అశ్వని రా.8.04 వరకు

తదుపరి భరణి

వర్జ్యం సా.4.05 నుంచి 5.40 వరకు

తదుపరి తె.5.24 నుంచి 6.57 వరకు (తెల్లవారితే బుధవారం)

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.32 నుంచి 9.20 వరకు

తదుపరి రా.10.55 నుంచి 11.43 వరకు

రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభసమయాలు...లేవు