పంచాంగం...మంగళవారం, 22.08.17 శ్రీహేవిళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు భాద్రపద మాసం తిథి శు.పాడ్యమి రా.10.54 వరకు తదుపరి విదియ నక్షత్రం మఖ సా.4.14 వరకు తదుపరి పుబ్బ వర్జ్యం రా.12.07 నుంచి 1.40 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.17 నుంచి 9.10 వరకు తదుపరి రా.10.54 నుంచి 11.40 వరకు రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు శుభసమయాలు..లేవు

Panchangam

21st August, 2017

పంచాంగం...సోమవారం, 21.08.17

శ్రీహేవిళంబినామ సంవత్సరం
దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు
శ్రావణ మాసం
తిథి అమావాస్య రా.12.16 వరకు
తదుపరి భాద్రపద శు.పాడ్యమి
నక్షత్రం ఆశ్లేష సా.4.56 వరకు
తదుపరి మఖ
వర్జ్యం ఉ.6.10 నుంచి 7.40 వరకు
తిరిగి తె.4.34 నుంచి 6.08 వరకు(తెల్లవారితే మంగళవారం)
దుర్ముహూర్తం ప.12.28 నుంచి 1.19 వరకు
తదుపరి ప.3.01 నుంచి 3.50 వరకు
రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు
యమగండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు
శుభసమయాలు..లేవు
పోలాల అమావాస్య