పంచాంగం..శుక్రవారం, 20.07.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢ మాసం తిథి శు.అష్టమి సా.5.46 వరకు తదుపరి నవమి నక్షత్రం చిత్త ప.1.16 వరకు తదుపరి స్వాతి వర్జ్యం రా.6.55 నుంచి 8.32 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.12 నుంచి 9.04 వరకు తదుపరి ప.12.32 నుంచి 1.23 వరకు రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు యమగండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు శుభసమయాలు....లేవు

Panchangam

19th July, 2018

పంచాంగం...గురువారం, 19.07.18

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు

ఆషాఢ మాసం

తిథి శు.సప్తమి సా.6.39 వరకు

తదుపరి అష్టమి

నక్షత్రం హస్త ప.1.30 వరకు

తదుపరి చిత్త

వర్జ్యం రా.9.24 నుంచి 11.01 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.9.56 నుంచి 10.47 వరకు

తదుపరి ప.3.06 నుంచి 3.58 వరకు

రాహుకాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

యమగండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు

శుభసమయాలు..ఉ.11.04 నుంచి 11.56 వరకు, తిరిగి సా.4.03 నుంచి 5.56 వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.