పంచాంగం...శనివారం, 29.04.17 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు వైశాఖ మాసం తిథి శు.తదియ ఉ.11.04 వరకు తదుపరి చవితి నక్షత్రం రోహిణి ప.3.08 వరకు తదుపరి మృగశిర వర్జ్యం ఉ.7.40 నుంచి 9.09 వరకు తదుపరి రా.8.20 నుంచి 9.51 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.5.38 నుంచి 7.18 వరకు రాహుకాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు యమ గండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు శుభ సమయాలు...ఉ.11.20గంటలకు కర్కాటక లగ్నంలో వివాహ, గృహ ప్రవేశాలు. తిరిగి తె.3.36 గంటలకు (తెల్లవారితే ఆదివారం) మీన లగ్నంలో శంకుస్థాపన, గృహప్రవేశ, వివాహాలు. అక్షయ తృతీయ, శ్రీ పరశురామ జయంతి

Panchangam

28th April, 2017

పంచాంగం...శుక్రవారం, 28.04.17

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు

వైశాఖ మాసం

తిథి శు.విదియ ప.1.30 వరకు

తదుపరి తదియ

నక్షత్రం కృత్తిక సా.4.47 వరకు

తదుపరి రోహిణి

వర్జ్యం ఉ.5.05 నుంచి 7.04 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.09 నుంచి 9.01 వరకు

తదుపరి ప.12.21 నుంచి 1.11 వరకు

రాహు కాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

యమ గండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

శుభ సమయాలు..ప.1.34 నుంచి 2.58 గంటల వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.