పంచాంగం...గురువారం, 19.10.17 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, శరదృతువు ఆశ్వయుజ మాసం తిథి అమావాస్య రా.11.07 వరకు తదుపరి కార్తీక శు.పాడ్యమి నక్షత్రం హస్త ఉ.7.14 వరకు తదుపరి చిత్త వర్జ్యం ప.3.47 నుంచి 5.27 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.9.48 నుంచి 10.35 వరకు తదుపరి ప.2.27 నుంచి 3.14 వరకు రాహుకాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు యమ గండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు శుభ సమయాలు...లేవు దీపావళి అమావాస్య, ధనలక్ష్మీ పూజలు.

Panchangam

18th October, 2017

పంచాంగం..బుధవారం, 18.10.17

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, శరదృతువు

ఆశ్వయుజ మాసం

తిథి బ.చతుర్దశి రా.11.26 వరకు

తదుపరి అమావాస్య

నక్షత్రం ఉత్తర ఉ.7.07 వరకు

తదుపరి హస్త

వర్జ్యం ప.3.38 నుంచి 5.16 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.11.21 నుంచి 12.09 వరకు

రాహుకాలం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

యమ గండం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

శుభ సమయాలు...లేవు

నరక చతుర్దశి,మాస శివ రాత్రి