పంచాంగం..బుధవారం, 21.03.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు చైత్రమాసం తిథి శ.చవితి సా.3.47 వరకు తదుపరి పంచమి నక్షత్రం భరణి రా.7.25 వరకు తదుపరి కృత్తిక వర్జ్యం ..లేదు దుర్ముహూర్తం ప.11.43 నుంచి 12.30 వరకు రాహుకాలం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు యమగండం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు శుభసమయాలు...లేవు