పంచాంగం..గురువారం, 11.02.16    శ్రీమన్మథనామ సంవత్సరం  ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు  మాఘ మాసం  తిథి శు.తదియ ప.3.40 వరకు  తదుపరి చవితి  నక్షత్రం పూర్వాభాద్ర ప.2.40వరకు  తదుపరి ఉత్తరాభాద్ర  వర్జ్యం రా.10.30 నుంచి 12.00 వరకు  దుర్ముహూర్తం ఉ.10.15 నుంచి 11.07 వరకు  తదుపరి ప.2.54 నుంచి 3.46వరకు  రాహుకాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు  యమగండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు  శుభ సమయాలు..లేవు
Categories
Viewtopics.php
No results found.