పంచాంగం..శనివారం, 22.10.16 శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, శరదృతువు ఆశ్వయుజ మాసం తిథి బ.సప్తమి రా.6.47 వరకు నక్షత్రం పునర్వసు రా.2.20 వరకు వర్జ్యం ప.2.44 నుంచి 4.20 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.5.56 నుంచి 7.30 వరకు రాహుకాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు యమ గండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు శుభ సమయాలు...ఉ.10.43 నుంచి 11.55 వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.
Categories
Viewtopics.php
No results found.