పంచాంగం...మంగళవారం, 02.09.14  ------------------------  శ్రీజయనామ సంవత్సరం  దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు  భాద్రపద మాసం  తిథి శు.అష్టమి రా.11.02 వరకు  నక్షత్రం అనూరాధ ప.2.23 వరకు  తదుపరి జ్యేష్ఠ  వర్జ్యం రా.7.43 నుంచి 9.18 వరకు  దుర్ముహూర్తం ఉ.8.19 నుంచి 9.09 వరకు  తదుపరి రా.10.52 నుంచి 11.42 వరకు  రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు  యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు  శుభసమయాలు..లేవు
Categories
Viewtopics.php
No results found.