పంచాంగం..శనివారం, 10.12.16   శ్రీదుర్ముఖినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం తిథి శు.ఏకాదశి ప.3.33 వరకు తదుపరి ద్వాదశి నక్షత్రం అశ్వని రా.3.24 వరకు వర్జ్యం రా.11.39 నుంచి 1.10 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.6.20 నుంచి 7.52 వరకు రాహుకాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు యమగండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు శుభసమయాలు..ప.10.41 నుంచి 11.54 వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.  గీతాజయంతి
Categories
Viewtopics.php
No results found.