పంచాంగం... ఆదివారం, 22.04.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు వైశాఖ మాసం తిథి శు. సప్తమి సా.6.22 వరకు తదుపరి అష్టమి నక్షత్రం పునర్వసు రా.8.21 వరకు తదుపరి పుష్యమి వర్జ్యం ఉ.9.10 నుంచి 10.40 వరకు తిరిగి రా.3.47 నుంచి 5.18 వరకు దుర్ముహూర్తం సా.4.32 నుంచి 5.22 వరకు రాహుకాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు యమగండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు శుభసమయాలు...లేవు

Weekly Horoscope

22nd April, 2018 to 28th April, 2018

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces