పంచాంగం....గురువారం, 19.01.17 శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు పుష్య మాసం తిథి బ.సప్తమి సా.4.06 వరకు తదుపరి అష్టమి నక్షత్రం చిత్త పూర్తి వర్జ్యం ప.1.13 నుంచి 2.57 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.10.17 నుంచి 11.02 వరకు తదుపరి ప.2.44 నుంచి 3.29 వరకు రాహుకాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు యమ గండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు శుభ సమయాలు...ఉ.11.10 నుంచి 11.58 వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు.  
Panchangam
19th Jan 2017

 పంచాంగం....గురువారం, 19.01.17

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు

పుష్య మాసం

తిథి బ.సప్తమి సా.4.06 వరకు

తదుపరి అష్టమి

నక్షత్రం చిత్త పూర్తి

వర్జ్యం ప.1.13 నుంచి 2.57 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.10.17 నుంచి 11.02 వరకు

తదుపరి ప.2.44 నుంచి 3.29 వరకు

రాహుకాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

యమ గండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు

శుభ సమయాలు....11.10 నుంచి 11.58 వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు.